Bình luận ý nghĩa bài thơ "Tự khuyên mình" (Nhật ký trong tù) của Hồ Chủ Tịch: "Ví không có cảnh đông tàn... Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng"

Dàn ý chi tiết

A. Mở bài

Bác Hồ kính yêu của chúng ta, vị lãnh đạo vĩ đại của dân tộc là một nhà tư tưởng lớn, nhà giáo dục lớn đồng thời cũng là tấm gương sáng cho chúng ta học tập noi theo.
Những đúc kết và kinh nghiệm sống của Bác được thể hiện qua nhiều bài thơ, bài văn... là những bài học vô cùng thấm thía. "Tự khuyên mình" là một trong những bài thơ đó.

Bác Hồ rèn luyện sức khỏe

B. Thân bài

1. Giải thích ý nghĩa bài thơ

- Nếu không có cảnh mùa "đông tàn" thì cảnh "huy hoàng" của mùa xuân cũng không có được. Đông tàn đến xuân sang, đó là quy luật của thiên nhiên.
- Trong khó khăn, gian khổ, nếu con người chịu đựng được - chẳng khác gì sống giữa mùa đông lạnh lẽo, rét buốt, thời tiết khắc nghiệt mà vượt qua được thì sẽ là "mùa xuân huy hoàng".
- Và những "bước gian truân", "tai ương" gặp phải là những thử thách, rèn luyện làm cho "tinh thần thêm hăng". Bài thơ thể hiện tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cách mạng.

2. Khẳng định quan niệm của Bác trong hài thơ hoàn toàn đúng

- Trong cuộc sống, không mấy ai không gặp khó khăn, gian khổ. Trước những trở ngại đó, không được bi quan, chán nản, mà phải giữ vững niềm tin vào lí tưởng, mục đích cuộc sống của mình.
- Qua được những vất vả, qua được "mùa đông lạnh lẽo" thì sẽ được sống trong cảnh "Huy hoàng ngày xuân". Điều đó cũng có ý nghĩa vượt qua gian khổ sẽ đến thành công. Niềm tin đó sẽ giúp ta vươn lên trong cuộc sống. Chính trong gian khổ con người sẽ vững vàng hơn. Tai ương gặp trong cuộc đời sẽ giúp ta tinh thần thêm hăng hái.
- Cuộc đời của Bác và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh là những dẫn chứng hùng hồn về sự kiên trì nhẫn nại, về quyết tâm vượt qua những thử thách, về niềm tin và tinh thần lạc quan cách mạng.

3. Bàn luận mở rộng

- Phê phán những kẻ sợ khó khăn gian khổ, hay nản chí ngã lòng, bi quan trước khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
- Bài thơ có ý nghĩa sâu sắc: Sống ở trên đời, bất cứ làm việc gì, khi đã xác định được mục đích đúng đắn, muốn đi lên thành công thì không phải dễ dàng mà đều phải trải qua những gian nan, thử thách. Nếu vượt qua được, chắc chắn đạt được điều ta mong muốn.
- Hiểu được ý nghĩa bài thơ, chúng ta chấp nhận đương đầu với mọi gian lao, thử thách, đem hết khả năng góp phần vào sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng và đổi mới của đất nước.

Bác Hồ với phụ nữ dân tộc

C. Kết bài

- Bài thơ là bài học quý giúp ta hiểu được một quy luật tất yếu, từ đó giúp ta "hăng hái" học tập và rèn luyện.
- Thực hiện lời Bác dạy, ta sẽ vững vàng trước những thử thách, khó khăn trong cuộc sống.

Viết bình luận